บริษัทพุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการอู่มาตรฐานในเครือมากกว่า 28 อู่ ในเขตกรุงเทพฯ และจะขยายไปยังอู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นการสนับสนุนอู่ที่มีมาตรฐานการซ่อม การบริการที่ดี และมีทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจซ่อมอู่มาตราฐานภายในเครือใกล้บ้านท่านได้มากยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของลูกค้า โดยไม่ต้องไปซ่อมอู่ไกลๆ ให้เสียเวลา

หลักเกณฑ์การพิจารณาอู่ที่เข้าร่วมโครงการจะพิจารณาจากสถานที่ประกอบการของอู่ เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดซ่อมที่ได้มาตราฐาน มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างถูกต้องเรียบร้อย หากอู่ใดต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นเหล่านี้

Previous Post
Newer Post