คปภ.เตือน การใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมเพื่อเคลมเงินประกัน โควิค-19

การเจตนา จงใจ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เพื่อหวังเงินประกันภัยโควิด-19 ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะนอกจากบริษัทประกันภัยจะอ้างเหตุไม่จ่ายเงินเอาประกันภัยแล้ว หากการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลการประกันภัย ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษทางอาญาทั้งจำคุกและ/หรือปรับอีกด้วย จึงขอเตือนไม่ให้มีการกระทำผิดดังกล่าว แต่สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิโดยสุจริตไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสำนักงาน คปภ. จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยของท่านอย่างเต็มที่” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย
Read more

เปิดโครงการอู่มาตรฐานมอบคุณภาพและบริการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพอู่ในเครือ

บริษัทพุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการอู่มาตรฐานในเครือมากกว่า 28 อู่ ในเขตกรุงเทพฯ และจะขยายไปยังอู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นการสนับสนุนอู่ที่มีมาตรฐานการซ่อม การบริการที่ดี และมีทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจซ่อมอู่มาตราฐานภายในเครือใกล้บ้านท่านได้มากยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของลูกค้า โดยไม่ต้องไปซ่อมอู่ไกลๆ ให้เสียเวลา หลักเกณฑ์การพิจารณาอู่ที่เข้าร่วมโครงการจะพิจารณาจากสถานที่ประกอบการของอู่ เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดซ่อมที่ได้มาตราฐาน มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างถูกต้องเรียบร้อย หากอู่ใดต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นเหล่านี้
Read more

No products in the cart.