เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทฯได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี พ.ศ.2555
เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการและลดภาระความเสี่ยงภัยของลูกค้าให้เหมาะสมและครบถ้วน
สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการให้บริการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น