คำชี้แจงจากบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจนำมาซึ่งความล่าช้าในการให้บริการ แต่ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการ และ ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ทุกท่าน

พร้อมทั้งขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์ ติเตียน เพื่อนำไปพัฒนาและบริการให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทุกท่านต่อไป

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่
=> Facebook Fanpage “PTI insurance
https://www.facebook.com/PTI-Insurance-100529878391912/
=> Line @pti.insurance

Previous Post

Leave A Comment